Επιμελητήριο Αργολίδας

Ενίσχυση της Τοπικής Επιχειρηματικότητας Νομού Αργολίδας

Ως δράσεις του Επιµελητηρίου Αργολίδας για την ενίσχυση της τοπικής επιχειρηµατικότητας αναλάβαµε την δηµιουργία καµπάνιας για την περίοδο της µετά covid-19 εποχής µε στόχο την ενδυνάµωση των σχέσεων του αγοραστικού κοινού µε τις επιχειρήσεις του Νοµού Αργολίδας και την στήριξή τους σε όλους τους κλάδους.

Έγινε στοχευµένη social media καµπάνια για την άµεση προβολή των διαφηµιστικών µηνυµάτων στο Νοµό. Η καµπάνια απευθυνόταν στην τοπική αγορά (facebook, Instagram). Με στόχο το βέλτιστο online awareness, ήταν σηµαντικό να ενσωµατωθούν οριζοντίως σε όλα τα πεδία & στάδια της ευρύτερης στρατηγικής που προτάθηκαν και να µην αντιµετωπίζονται ως µία αποσπασµατική διαδικασία, προκειµένου να αποφέρουν ουσιαστικά αποτελέσµατα.

Επιμελητήριο Αργολίδας 1

Δημιουργία τουριστικών βίντεο

∆ηµιουργία ενός (1) Promo Video διάρκειας 2 λεπτών και 18 δευτερολέπτων για προβολή στα τοπικά τηλεοπτικά κανάλια το οποίο θα στηρίζεται στην βασική διαφηµιστική ιδέα της καµπάνιας.

Δημιουργία εμπειρικών βίντεο

∆ηµιουργία 5 εµπειρικών spot που θα περιέχουν την εµπειρική βιωµατική αποτύπωση επιχειρηµατιών του Νοµού Αργολίδας από διάφορους κλάδους, 40 δευτερολέπτων το καθένα.

Σχεδιασμός καταχωρίσεων

Δημιουργήθηκαν  διαφορετικές έντυπες καταχωρήσεις βασισμένες στη νέα στρατηγική ταυτότητας της καμπάνιας

Επιμελητήριο Αργολίδας 2
Επιμελητήριο Αργολίδας 3

Ψηφιακές Καταχωρίσεις (Banner)

∆ηµιουργία ψηφιακών καταχωρίσεων (banner) για εµφανίσεις/διαφηµίσεις σε υψηλής επισκεψιµότητας τοπικές ιστοσελίδες

Social Media

Κοινοποίηση 2 Post την εβδοµάδα  σε Facebook, Instagram

Επιμελητήριο Αργολίδας 4
Επιμελητήριο Αργολίδας 5

Δημιουργική αποτύπωση μέσων κοινωνικής δικτύωσης

© 2019 All Rights Reserved