Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος

Διεθνές Οικονομικό Συνέδριο τα έτη 2018 και 2019

Σχεδιασμός και υλοποίηση των γραφικών του συνεδρίου για έντυπα, τηλεόραση, social media, ΜΜΕ.

Δημιουργία animated graphics και video spot για τις ανάγκες του συνεδρίου.

© 2019 All Rights Reserved