Πελοπόννησος EXPO 2017

Διοργάνωση της 2ης Πελοποννησιακής Έκθεσης Προϊόντων και Υπηρεσίων

Η 2η Έκθεση ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΕΧΡΟ που πραγματοποιήθηκε από τις 27 Σεπτεμβρίου ως την 1η Οκτωβρίου 2017 στην Αργολίδα, στο κτίριο Φραγκίστα, ολοκληρώθηκε με μεγάλη επιτυχία. Μεγάλος αριθμός επισκεπτών ξεναγήθηκε στα περίπτερα των συμμετεχόντων εκθετών.

Η σπουδαιότερη γιορτή του παραγωγικού κόσμου της Πελοποννήσου συνοδευόταν από πλήθος παράλληλων δράσεων.

Σύμφωνα με τις προδιαγραφές που τέθηκαν στο Στρατηγικό Σχεδιασμό Μάρκετινγ για την προβολή της Έκθεσης σχεδιάσαμε και υλοποιήσαμε διαφηµιστικές ενέργειες που περιελάμβαναν τους παραδοσιακούς αλλά και τους σύγχρονους τρόπους δια φήµισης. Πιο συγκεκριμένα υλοποιήσαμε τις παρακάτω ενέργειες με τα αντίστοιχα αποτελέσματα:

  • Καμπάνιες Video τα οποία προβλήθηκαν στο Youtube και στο facebook
  • Σχεδιάσαμε και προβάλαμε στους χρήστες του facebook διαφημιστικά μηνύματα
  • Υλοποιήθηκε καμπάνια στο Google Adwords.
  • Έγινε συγγραφή επιχειρηματικών άρθρων και δελτίων τύπου και αποστολή ενημερωτικών Email σε χιλιάδες παραλήπτες εβδομαδιαίως.
  • Δηµιουργία καµπάνιας για προβολή στα τοπικά τηλεοπτικά κανάλια
  • Δηµιουργία καµπάνιας για προβολή στα τοπικά Ραδιόφωνα
  • Δηµιουργία έντυπων καταχωρήσεων για Εφηµερίδες και Περιοδικά
  • Δηµιουργία καµπάνιας για προβολή στα τοπικά Portal
  • Σχεδιασμός και εκτύπωση προωθητικών και άλλων εντύπων

Σχεδιασμός υλικού προβολής

Δημιουργία διαφημιστικών Video της έκθεσης

Play Video
Play Video

© 2019 All Rights Reserved