Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

Διαγωνισμός για την καλύτερη παραλία της Δυτικής Ελλάδας

Το συγκεκριμένο έργο αποτελεί μια επίσημη δράση προβολής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. Η συγκεκριμένη εικονική πλατφόρμα προβολής αποτελεί μια πολυμεσική και πολυτροπική παρουσίαση συγκεκριμένων χαρακτηριστικών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, και ειδικότερα των παραλιών της, με τη δυνατότητα ψηφοφορίας για την «καλύτερη» επιλογή εκ μέρους των χρηστών που θα περιηγηθούν στην πλατφόρμα.

Παρουσιάζονται μέσω 360 περιήγησης (εικόνα και βίντεο) 10 παραλίες της Δυτικής Ελλάδας οι οποίες έχουν εμπλουτιστεί πολυμεσικά με περιεχόμενο όπως προσβασιμότητα, χαρακτηριστικά παραλιών, αξιοθέατα στην ευρύτερη περιοχή, πολιτιστικά χαρακτηριστικά ευρύτερης περιοχής παραλιών.

Οι 10 εμπλουτισμένες εικονικές και πολυμεσικές παρουσιάσεις παραλιών της Δυτικής Ελλάδας αποτελούν το αντικείμενο των 10 επιλογών που ακολουθούν παρακάτω και στις οποίες καλούνται όσοι επιθυμούν να ψηφίσουν.

Η επιλογή των παραλιών έγινε κατόπιν υπόδειξης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

© 2019 All Rights Reserved