Δημιουργία ηλεκτρονικού καταστήματος για εταιρία στο χώρο της κατασκευής, της οργάνωσης, του εξοπλισμού και της διακόσμησης.