Συσκευασία

Arcadia Apis

Arcadia Apis www.arcadiaapis.gr Δημιουργία λογότυπου για εταιρεία παραγωγής μελιού. Σχεδιάσαμε το σήμα Arcadia Apis συνδυάζοντας αρμονικά τα αρχικά γράμματα του Λογότυπου με στοιχεία από το αντικείμενο που διαπραγματεύεται η επιχείρηση, αφαιρετικά και με έμφαση στις λιτές γραμμές.

2017-02-03T10:38:11+00:00