Ξενώνας Κακοποιημένων Γυναικών

Καμπάνια Προβολής

Καμπάνια για την προβολή των υπηρεσίων του Ξενώνα Κακοποιημένων Γυναικών του Δήμου Τρίπολης συγχρηματοδοτούμενη από την Ε.Ε.

Αντικείμενο της παρούσας καμπάνιας είναι οι ενέργειες πληροφόρησης των πολιτών σχετικά με τον Ξενώνα υποδοχής-φιλοξενίας γυναικών θυμάτων βίας, για το έτος 2019, μέσω των παρακάτω ενεργειών:

1. Δημιουργία ιστοσελίδας,

2. Δημιουργία λογότυπου για τον ξενώνα. 

3. Δημιουργία έντυπου πληροφοριακού υλικού.

4. Δημιουργία διαφημιστικών για προβολή της δομής σε αναμνηστικά δώρα.

5. Φωτογράφιση όπου θα αναγράφεται το μήνυμα «ΟΧΙ ΣΤΗ ΒΙΑ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ» με ιθύνοντες αλλά και απλούς δημότες της πόλης μας. 

6. Δημιουργία τηλεοπτικού και ραδιοφωνικού σποτ και προβολή τους στα τοπικά ΜΜΕ

Δημιουργία διαφημιστικών για προβολή της δομής σε αναμνηστικά δώρα.

© 2019 All Rights Reserved